Arbetstidskampanj i Solna för grundskollärare

Ha koll på din arbetstid! Under veckorna 48 och 49 kommer vi att sätta fokus på arbetstid. Lärarförbundet i Solna kommer att uppmärksamma hur mycket tid grundskollärare lägger på arbetet.

klocka_beskuren

Styrelsemedlemmarna Roland Lindelöf och Ulrika Bengtsson har tillsammans med ombuden som arbetar som grundskollärare en kampanj för att uppmärksamma grundskollärarnas arbetstid och arbetsbelastning.

Du är viktig och kan bidra! Tänker du arbetstid? Får dina arbetsuppgifter plats i schemat?

Under veckorna 48 och 49 kommer vi att sätta fokus på arbetstid. Lärarförbundet i Solna vill att vi tillsammans skall uppmärksamma hur mycket tid vi egentligen lägger på arbetet. Du är viktig och kan bidra! Tänker du arbetstid? Får dina arbetsuppgifter plats i schemat?

Det finns en oroande utveckling av stress och press i arbetslivet. Många lärare signalerar att de har för lite tid för återhämtning. Detta ska tas på allvar.

Vi vill att du under följande veckor:

håller dig inom din arbetstid

tar ut din rast (rast = din egen tid där du inte står till förfogande för arbete)

gemensamt med kollegor försöker få ut pauser så att ni får vila/återhämta er från arbetet en stund

Efter dessa veckor kommer vi att skicka ut några frågor som kommer att skickas ut digitalt till medlemmarna det berör i ett nyhetsbrev/mail. Får du inte våra brev/mail?

Källa: www.lararforbundet.se

Webbdesign Blistar AB