Försörjningsstödet sjunker i Solna

Hushåll som är i behov av försörjningsstöd sjönk under 2013 i jämförelse med året innan. Under de senaste åtta åren har siffran för utbetalt försörjningsstöd mer än halverats i Solna.

– Färre behöver försörjningsstöd och det leder till att vi får mer pengar till annan service som kommunen erbjuder säger Lars Rådén, kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst.

Antalet hushåll

Det som mäts är ett genomsnitt över hur många hushåll som erhållit försörjningsstöd varje månad.

f-rs-rjningsst-d

Kostnad

Den årliga kostnaden låg under 2013 på 23 miljoner kronor.

f-rs-rjningsst-d_pengar

 

 

Källa:  https://www.solna.se/sv/om-solna/nyheter-om-solna/forsorjningsstodet-sjunker-i-solna/