Naturreservat

I Solna finns idag tre naturreservat – Igelbäckens naturreservat, Ulriksdals naturreservat och Råstasjöns naturreservat – som tillsammans med kungliga nationalstadsparken utgör en tredjedel av Solnas yta. Du hittar mer information om de olika naturrervaten nedan och i listan till vänster.

Igelbäckens naturreservat är ett natur- och rekreationsområde i norra Solna, med öppna fält kring Igelbäcken och skogsklädda höjder runt om. I reservatet ligger Överjärva gård med naturskola och lantlig miljö.

Ulriksdals naturreservat, med gammelskog, torrängsflora och gravkullar från järnåldern, ligger nära Ulriksdals slott i nordöstra Solna och ingår i Kungliga nationalstadsparken.

Råstasjöns naturreservat, Solnas nyaste, ligger mitt i Solna, mellan Råsunda och Arenastaden. Naturreservatet kännetecknas av sin varierande natur och sitt rika fågelliv.

källa -  https://www.solna.se/boende-miljo/parker-och-gronomraden/naturreservat/ 

Webbdesign Blistar AB