Ny station i Solna

Hagalund får en ny tunnelbanestation. Det blev klart i veckan. Den nya stationen innebär att minst 3 000 nya bostäder byggs i närområdet.
Det var vid en presskonferens i måndags som kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) tillsammans med finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) presenterade avtalet om en ytterligare en station på tunnelbanans gula linje till Arenastaden.

PRESS. Kristoffer Tamsons, Pehr Granfalk och Irene Svenonius på presskonferensen. Foto: Michael Folmer

PRESS. Kristoffer Tamsons, Pehr Granfalk och Irene Svenonius på presskonferensen. Foto: Michael Folmer

Stationen placeras i Hagalund och får två uppgångar: en i nuvarande Hagalunds arbetsplatsområde och en efter Solnavägen närmare Frösundaleden. Hela sträckan kommer att gå under jord.

Byggstarten är tänkt till 2018 och går allt enligt planerna ska den nya stationen invigas samtidigt som hela gula linjen är klar 2024. Totalkostnaden är beräknad till 1,2 miljarder. Stockholms läns landsting står för 350 miljoner och Solna stad för resterande 850 miljoner.

PLAN. Gula linjen om några år. Foto: Michael Folmer

PLAN. Gula linjen om några år. Foto: Michael Folmer

Men kommunstyrelsens ordförande i Solna, Pehr Granfalk (M), tror att kostnaden för Solna kommer att sjunka åtskilligt. Solnas del av gula linjens utbyggnad till Arenastaden på 600 miljoner kronor har i dag delfinansierats till 550 miljoner av olika exploateringsbolag.

– Dessutom hoppas jag att staten skjuter till några hundra miljoner, säger Pehr Granfalk.

PLAN. Gula linjen om några år. Foto: Michael Folmer

PLAN. Gula linjen om några år. Foto: Michael Folmer

Just nu pågår den så kallade Sverigeförhandlingen där staten förhandlar om vilka trafiksatsningar man är beredd att gå in och medfinansiera i utbyte mot kommunala och regionala satsningar på bostäder och arbetsmarknad.

I ett första skede sa förhandlarna nej till en ny station i Hagalund. Prislappen på 1,9 miljarder var för hög. Men den beräkningen utgick från att stationen skulle byggas sedan gula linjen till Arenastaden redan hade färdigställts.

”Hål i huvudet”, kallade Pehr Granfalk uträkningen då.

PLAN. Gula linjen om några år. Foto: Michael Folmer

PLAN. Gula linjen om några år. Foto: Michael Folmer

– Klart att man måste bygga stationen samtidigt som resten av gula linjen. Det blir billigare och dessutom påverkas inte tunnelbanetrafiken.

Och det är precis den linjen Alliansstyrda Solna och Stockholms läns landsting har valt. I stället för att invänta en överenskommelse med de statliga förhandlarna kastar man nu in 1,2 miljarder själva och hoppas att staten tar sitt ansvar framöver.

– Fönstret var vidöppet. Vi var tvungna att gå in nu. Om vi hade väntat på staten hade kostnaderna dragit iväg, säger Pehr Granfalk.

Var den nya stationen och de två uppgångarna ska ligga exakt är inte bestämt. Inte heller var cirka 3 000 nya bostäder ska byggas. Klart är att det inte kommer finnas kvar mycket av Hagalunds gamla arbetsplatsområde om några år. Motsatta sidan av Solnavägen vid Sundbybergsvägen är också en tänkbar plats för bostäder.

För nuvarande Hagalund, som under flera år har sett skolor och andra verksamheter försvinna, kan den nya stationen och 3 000 nya bostäder innebära ett stort lyft.

– Det behövs fler barn i området. Underlaget för skolor och annan kommunal service kommer att bli större nu, säger Pehr Granfalk.

Även oppositionsrådet Arne Öberg (S) välkomnar en ny station i Hagalund.

– Alla partier har varit positiva till en ny station. Nu måste fokus vara att det även blir hyresrätter i närheten så att vi bygger en socialt hållbar stad. I Arenastaden bygger Moderaterna bara bostadsrätter, säger han.

Vid sidan om satsningen på tunnelbanan finns den så kallade Hagalundsstrategin där det skisseras på mellan 1 100 och 1 800 nya bostäder kring Hagalundsgatan. Strategin har mött starka protester från de boende och ligger för närvarande på is.


MER Förhandlingar
Sverigeförhandlingen är en fortsättning på den så kallade Stockholmsförhand­lingen där bland annat tunnelbanan till Arena­staden ingick.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att ta fram
förslag och avtal för höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm,
Göteborg och Malmö.

I uppdraget ingår även att bygga ut kollektivtrafiken i de tre storstadsregionerna. Målet är att trafiksatsningarna ska leda till 100 000 nya bostäder runt om i Sverige.

Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt uppdrag senast
i december 2017.


 

Källa: http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-stationen-ska-lyfta-hagalund/repdpnqcd!25Pfft@5WaGcOxebI@MMAQ/

Webbdesign Blistar AB