Bäst för Sverige om Stockholm får Eurovision.

logistiklösningar. Kopplar man samman dessa förutsättningar med Stockholm stads breda utbud av hotell, kultur och regionens goda kommunikationer blir utväxlingen både för oss och Sverige bäst om ESC förläggs här nästa år.

Vi har en samsyn på vad som förväntas av en region i dessa sammanhang. Som besökare deltar man inte enbart vid de få dagar som tävlingen omsluter utan man förväntar sig en bredare upplevelse. Det är själva kärnan i resonemanget kring ökad tillväxt då tävlingen skulle innebära fantastiska möjligheter för länets olika näringar att kapitalisera på. Att förstå värdet av och att ha viljan att utveckla turistströmmarna för att inte bara sätta regionen på kartan utan också öka tillväxten och därmed förutsättningarna för bättre välfärd, är centralt.

Vi välkomnar därför ESC och våra grannar runtom i Europa till nästa års event med förhoppningen om att erbjuda det mest spektakulära och minnesvärda arrangemanget hittills i tävlingens historia.

STEN NORDIN (M)

finansborgarråd och Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm stad

PEHR GRANFALK (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Solna stad

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa

Webbdesign Blistar AB