Bäst för Sverige om Stockholm får Eurovision.

För oss i stockholmsregionen är det en självklarhet att vi nu ska samarbeta för att erbjuda det bästa alternativet för Eurovision Song Contest 2013, skriver Sten Nordin (M), Stockholm stad och Pehr Granfalk (M), Solna.

Stockholmsregionen med Stockholm och Solna som huvudorter ansöker i dag om att få arrangera Eurovision Song Contest (ESC) 2013. Mervärdet förutom den stora folkfest det faktiskt är, ligger i stora tillväxtmöjligheter i form av arbetstillfällen genom ökad turistnäring. Det möjliggörs i och med regionens utbud av kultur, miljö, kommunikation och övriga sevärdheter.

Loreen vann ESC 2012 i Baku. FOTO: AP

Efter att Sverige med Loreen i spetsen tagit hem första priset i den prestigefyllda ESC-tävlingen har uppståndelsen kring arrangemangets lokalisering inför nästa år varit en het fråga. I dagarna har stockholmsregionen som en av flera regioner i Sverige, formellt fått förfrågan av SVT att stå värd för och arrangera detta enorma internationella event.

För oss i stockholmsregionen är det en självklarhet att vi nu ska samarbeta för att erbjuda det bästa alternativet för tävlingen, de internationella gäster som deltar samt den turistström som följer i spåren inför, under och efter tävlingen. Vår region erbjuder med Stockholm stads stora utbud av hotell, Friends Arena i Solna, samt regionens övriga kulturella sevärdheter och kommunikationer, den bäst lämpade arenan, smidigaste logistiklösningarna och det mest attraktiva utbudet av boende, kultur och miljö.

Det finns ingen annan region i landet som bättre möter de unika behov ett arrangemang av den här magnituden innebär och utväxlingspotentialen i form av ökad tillväxt är stor. Redan i dag ökar behovet av arbetskraft kopplat till regionens stora utvecklingsprojekt. Stockholms län har den 8:e högsta Bruttoregionprodukten (BRP) per capita av 271 regioner i Europa (år 2008) och 67 procent högre BRP per capita i förhållande till genomsnittet i EU27. Regionen rankas som Europas 13:e främsta affärsstad, främst i Skandinavien, av 36 utvalda städer. Särskilda styrkor är miljö och livskvalitet, men också kompetent arbetskraft, kommunikationsmöjligheter, språk och mångfald samt god kollektivtrafik.

Sammantaget finns här de bästa förutsättningarna att arrangera ESC 2013. Inte minst erbjuder vi Sveriges största eventarena Friends Arena som med en publikkapacitet på 65 000 möter de högt ställda kraven på funktionalitet, kapacitet, geografisk lokalisering samt logistiklösningar. Kopplar man samman dessa förutsättningar med Stockholm stads breda utbud av hotell, kultur och regionens goda kommunikationer blir utväxlingen både för oss och Sverige bäst om ESC förläggs här nästa år.

Vi har en samsyn på vad som förväntas av en region i dessa sammanhang. Som besökare deltar man inte enbart vid de få dagar som tävlingen omsluter utan man förväntar sig en bredare upplevelse. Det är själva kärnan i resonemanget kring ökad tillväxt då tävlingen skulle innebära fantastiska möjligheter för länets olika näringar att kapitalisera på. Att förstå värdet av och att ha viljan att utveckla turistströmmarna för att inte bara sätta regionen på kartan utan också öka tillväxten och därmed förutsättningarna för bättre välfärd, är centralt.

Vi välkomnar därför ESC och våra grannar runtom i Europa till nästa års event med förhoppningen om att erbjuda det mest spektakulära och minnesvärda arrangemanget hittills i tävlingens historia.

STEN NORDIN (M)

finansborgarråd och Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm stad

PEHR GRANFALK (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Solna stad

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: