Tag: Karolinska Universitetssjukhuset

Solna kommun

Solna kommun eller Solna stad (namnet är härlett ur ett äldre Solnø = Solön) är en kommun i