Byggstart för skola i Ulriksdal

Den första nya skolan i Solna på 40 år blir också den största. Ulriksdalsskolan ska drivas i kommunal regi och får sällskap av en fullstor sporthall. Under torsdagen tog ett hundratal förskolebarn det första spadtaget för skolan som ska stå klar till hösten 2014.

Ulriksdalsskolan kommer att ha plats för 900 elever från förskola till årskurs nio med en personalstyrka på cirka 130 personer. Fastigheten på 10 000 kvadratmeter ska innehålla lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök. Det gör skolan till den största i Solna och till en av de största grundskolorna i Stockholmsområdet.

Intill skolan byggs även en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som kommer att samutnyttjas av skolan och kommunens föreningsverksamhet. Detta för att möta det ökade behovet av moderna idrottshallar i Solna och Stockholmsområdet. Byggnaderna uppförs av Peab och ska stå klara till höstterminen 2014 i Ulriksdal.

– För många boende i de norra stadsdelarna är detta en mycket efterlängtad skola. Att byggnaderna dessutom är miljöklassade och att det blir en sporthall som även kan användas av idrottslivet utanför skoltid känns som en extra krydda, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna i ett pressmeddelande.

Källa:

Webbdesign Blistar AB