Tag: Skolan

Råsunda skola

I Råsunda skola studerar cirka 880 elever i åk F-9. De yngre och äldre eleverna går i separata skolbyggnader och skolan har två rektorer. Råsunda skola erbjuder elever flera alternativa inriktningar utefter intresse och behov. Kultur och idrott finns med […] 

Solna kommun

Solna kommun eller Solna stad (namnet är härlett ur ett äldre Solnø = Solön) är en kommun i