Category: Natur och kultur i Solna

Naturreservat

I Solna finns idag tre naturreservat – Igelbäckens naturreservat, Ulriksdals naturreservat och Råstasjöns naturreservat – som tillsammans med kungliga nationalstadsparken utgör en tredjedel av Solnas yta. Du hittar mer information om de olika naturrervaten nedan och i listan till vänster. Igelbäckens […] 

Solnas kulturmiljöpris

Solna hembygdsförening delar årligen ut ett pris till en person som gjort en betydelsefull insats för stadens kulturmiljö. Med kulturmiljö avses den miljö som genom historien ständigt formas av människorna. Insatsen skall ha bestått i att på ett positivt sätt […] 

Råstasjön i Solna

Råstasjön utgör tillsammans med omgivande naturmark ett populärt grönområde, som nyttjas för bland annat motion, friluftsliv och fågelskådning. Naturområdet består av flera olika biotoper (naturtyper) med en sammantaget hög biologisk mångfald. Här har mer än 180 fågelarter setts och åtminstone […] 

Webbdesign Blistar AB