Ett löfte från Solna Stad till Solnaborna

Solna stad och polisen har skrivit under en överenskommelse om samverkan och ger nu ett gemensamt medborgarlöfte till solnaborna. Löftet innehåller ett antal konkreta åtgärder för att öka tryggheten i den offentliga miljön, med särskilt fokus på brottsutsatta platser. Under 2017 ska polisen bland annat öka sin fotpatrullering och Solna stad ska intensifiera arbetet mot nedskräpning. Målet med aktiviteterna är att öka tryggheten och minska antalet brott.

– För att Solna ska fortsätta att vara en trygg och säker stad lovar vi gemensamt att rikta arbetet mot brottsutsatta platser och nedskräpning, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

– Med utgångspunkt i trygghetsinventeringen och den medborgardialog som gjorts vill vi bland annat se fler fotpatrullerande poliser och förbättrad städning, säger Samuel Klippfalk, ordförande i Solnas stads trygghetsråd.

Det gemensamma löftet och samverkansöverenskommelsen tar sin utgångspunkt i solnabornas, stadens och polisens kunskaper och erfarenheter om vilka insatser som är viktigast för att Solna ska vara en trygg och säker stad. Under 2016 genomfördes en omfattande trygghetsinventering, gemensamma medborgardialoger och medarbetardialoger.

– Målet för lokalpolisen i Solna och Sundbyberg är att alla som bor här ska kunna känna sig trygga, alla tider på dygnet. Vi som jobbar här känner lokalt engagemang och har stor kunskap om området, säger Anders Rissel, lokalpolisområdeschef.

Under 2017 ska polisen bland annat öka sin fotpatrullering och genomföra riktade insatser i flera områden, däribland Hagalundsområdet. Fyra trygghetvandringar ska genomföras tillsammans och åtgärder som exempelvis ny belysning i gångtunnlar, arbete mot nedskräpning för förbättrad stadsmiljö i alla stadsdelar ska genomföras.

 

Källa: https://www.solna.se/sv/om-solna/nyheter-om-solna/solna-stad-och-polisen-ger-lofte-till-solnaborna/

Webbdesign Blistar AB