Historiskt få beroende av försörjningsstöd i Solna

Trots finanskris och två tuffa ekonomiska år som följd har antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd i Solna minskat. Aldrig tidigare har så få varit beroende av försörjningsstöd i kommunen. Antal hushåll samt utbetalt medelbistånd per månad har gått ner sedan 2008. Det är bland annat goda arbetsmarknadsinsatser som bidragit till att matchningen fungerar och att fler går till egen försörjning.

2008 2009 2010
Antal hushåll 727 726 638
Medelbistånd/månad 7725 7741 7382

– Arbetslinjen är vårt främsta verktyg. Vi fokuserar på riktade utbildningsinsatser som matchar efterfrågad kompetens vilket underlättar för människor att gå till egen försörjning och bryter bidragsberoende, förklarar Pehr Granfalk (M), kommunalråd för arbete integration och socialtjänst.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa

Webbdesign Blistar AB