Tag: Bergshamra kyrka

Bergshamra kyrka

Betongen är Bergshamra kyrkas signum. Bergshamra kyrka kom till i brytningstiden mellan gammalt och nytt. Bergshamraarkitekten Georg Varhelyi ville från börja skapa en kyrka av glas, men istället för en “glaskatedral” blev det en kyrka i betong. Arkitektens intention var […] 

Solna kommun

Solna kommun eller Solna stad (namnet är härlett ur ett äldre Solnø = Solön) är en kommun i