Bergshamra kyrka

Betongen är Bergshamra kyrkas signum. Bergshamra kyrka kom till i brytningstiden mellan gammalt och nytt. Bergshamraarkitekten Georg Varhelyi ville från börja skapa en kyrka av glas, men istället för en “glaskatedral” blev det en kyrka i betong. Arkitektens intention var att kyrkobyggnaden skulle ansluta sig, både vad gäller material och formspråk, till bebyggelsen i Bergshamra centrum. Solen skulle ge betongytan liv. Byggnaden är hög och rektangulär – endast klocktornet skjuter ut i ett av hörnen. Där sitter tre klockor ovanpå varandra och genom ett glas kan man se klockorna inifrån kyrkorummet. Utanför sydväggen står ett stort stenkors och östra väggen är mycket massiv och saknar helt fönster. Det viktigaste ljusinsläppet kommer från sydsidans stort tilltagna fönster. Om interiören skriver arkitekten så här: “Konstnärlig utsmyckning saknas helt. Vi har strävat efter ett kyrkorum helt befriat från arkitektoniskt raffinemang, med andra ord: krav på obruten inre andakt och religiös samling”.

Bergshamra kyrka

Såväl altare som predikstol och dopfunt är gjorda i betong. Den 11 maj 1985 drabbades Bergshamra kyrkas inre av en brand som medförde svåra rökskador på väggar och inventarier. Man tillsatte en upprustnings- och uppmjukningskommitté. Bänkarna i kyrkorummet som tidigare var kädda i gult – grönt fick nu en purpurröd färg som bättre matchar de grå betongväggarna. Altaret är försett med en skiva av kalksten, där de fem konsekrationskorsen finns. Predikstolen har en inklädnad av japansk ek och till dopfunten hör ett silverfat av silversmeden Carl Nyströmer. Kyrkan fick också en textil i applikationsteknik av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse som hänger på väggen ovanför altaret. Där finns motiv ur Jesu liv och liknelser. Carinne Löfgren-Williams emaljmålning i blått – Kärleken – är också ett tillskott av senare datum. 1988 kulturminnesmärktes Bergshamra kyrka.


Bergshamra kyrka

Bergshamra kyrka

Gudstjänsterna i Bergsharma kyrka annonseras i Mitti Solna.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Webbdesign Blistar AB