Om Polishögskolan

Polishögskolan utbildar svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället.

Solna

Genom utbildning och kompetensutveckling i flexibla former vill Polishögskolan bidra till att Polisen utvecklar sin förmåga att lösa sin uppgift på ett effektivt sätt.

Verksamheten vid Polishögskolan grundas på statsmaktens beslut och mål. Det finns en stark strävan från skolans sida att göra verksamheten mer högskolemässig. Basen i verksamheten är grundutbildningen men Polishögskolan erbjuder också en bred och varierande vidareutbildning.

Många internationella utbildningar inom ramen för den Europeiska Polisakademien CEPOL samt nätverket för de europeiska polisskolorna (AEPC) är öppna för svenska poliser. Polishögskolan administrerar deltagandet vid dessa.

Grundutbildning

Polisutbildning bedrivs idag på tre platser i Sverige, vid Polishögskolan i Sörentorp, strax norr om Stockholm samt som uppdragsutbildning vid universitetet i Umeå och vid Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan våren 2002 drivs polisutbildningen också på distans.

Drygt 650 studenter studerar på polisprogrammet vid Polishögskolan (2014).

Vidareutbildning

Polishögskolan håller ett stort antal fort- och vidareutbildningskurser. Under 2013 genomförs cirka 70 olika kurser. Kursutbudet varierar och finns bl,a inom områdena trafik, taktik och utredning och lagföring.

Polishögskolans övergripande mål

  • Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för svensk polis.
  • Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att polisverksamheten utvecklas.

Fakta

Polishögskolan i Solna har cirka 200 anställda. Sedan 1970 finns Polishögskolan på Sörentorpsområdet i Solna. Området består av cirka 85 hektar mark och ett 60-tal byggnader; lärosalar, konferensutrymmen, bibliotek, restaurang, teknikhus, övningsområden, idrotts- och träningslokaler, hotell, med mera.

Välkommen till Polishögskolan!

 

Källa: http://www.polishogskolan.se/Om-Polishogskolan/

Webbdesign Blistar AB