Råsunda skola

I Råsunda skola studerar cirka 880 elever i åk F-9. De yngre och äldre eleverna går i separata skolbyggnader och skolan har två rektorer.

Råsunda skola erbjuder elever flera alternativa inriktningar utefter intresse och behov. Kultur och idrott finns med som en naturlig del i skolans arbete.

9cLPkpCvlE-FxMfsrGqo

R-sundaskolan-415

 

Om Råsunda skola

I Råsunda skola studerar cirka 780 elever i åldrarna 6-16 år och vi är en av de största grundskolorna i Solna stad.

Skolan består av en äldre del, byggd år 1918-1919 i nyromantisk stil och en yngre tillbyggnad skapad i 40-talistisk anda år 1950-1952. För dig som vill veta mer om Råsundas historia och byggnader finns ytterligare information att nå på Solna Stads webbplats

  • För att möta elever med olika intressen och behov kan vi erbjuda flera alternativa inriktningar. Kultur och idrott finns med som en naturlig del i skolans arbete.
  • Råsunda skola har ett aktivt samarbete med skolor i andra länder inom ramen för olika EU-projekt.

 

skolgård3

 

Källa: https://www.solna.se/sv/skolor/rasundaskolan/nyheter-rasunda-skola/rasundaskolan/

Webbdesign Blistar AB