Solna kyrka

Solna kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Solna församling i Stockholms stift. Kyrkan ligger på näset mellan Brunnsviken ochUlvsundasjön. Den romanska försvarskyrkan är av sten och en av åtta svenska rundkyrkor. Kyrkan omges av Solna kyrkby.

Solna kyrka i oktober 2012

Kyrkobyggnaden.

Äldsta delen, rundhuset, härrör från senare delen av 1100-talet. Till detta rundformiga mittparti ansluter sig ett vapenhus i söder, ett rektangulärt kor i öster samt en rektangulär förlängning, långhus, åt väster. På korets norra sida ligger sakristian och på den östra ett oktagont gravkor. Ytterligare ett gravkor är utbyggt på långhusets södra sida. Rundhuset, eller centraltornet, täcks av en hög lanterninförsedd huv, vilken dominerar kyrkans utseende. Gravkorens mer klassicerande arkitektur, putsat tegel med listverk och bandrusticerade hörnkedjor, bryter av mot kärnkyrkans gråstensmurar. Koret tillfogades under 1200-talet och välvdes omkring 1300. Rundhusets kupolvalv härstammar från 1300-talet, liksom långhuset. Under 1400-talet förlängdes långhuset åt väster, vid seklets mitt byggdes vapenhuset och senare sakristian. Dessa partier har ursprungliga valv.

Målningar av Albertus Pictor

 

Under Magnus Gabriel de la Gardies mecenatskap fick kyrkan stora delar av sin inredning. Kyrkan reparerades 1673-1674 då bland annat västportalen tillkom. Denna skulpterade portal, utfördes till Karlbergs slott, 1637, men flyttades hit 1674. 1708uppförde drottning Ulrika Eleonora det Poluska gravkoret. Hon bekostade även den nuvarande tornhuven, som tillkom efter branden1723. Det Langeska gravkoret uppfördes på 1780-talet. Västsidan försågs med en numera borttagen trappgavel i samband med reparationer 1872. 1883 fick kyrkan plåttak. En större restaurering ägde rum 1928 under ledning av arkitekt Erik Fant. Då framtogs bland annat kyrkans medeltida målningar. De medeltida kalkmålningarna från cirka 1440 tillskrivs Albertus Pictor.

Solna kyrkogård

 

Västportalen

 

Wibomska gravkoret

 

Staty av S:t Martin, Solnas skyddshelgon.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Webbdesign Blistar AB