Solna kyrka Historia.

Solna kyrka är en av Stockholms stifts tre rundkyrkor. Rundkyrkan, med sina bastanta gråstensmurar, byggdes sannolikt på 1180-talet och hade då två användningsområden. Dels var den kyrka, dels en borg och ett fäste i försvaret av bygden. På 1200-talet revs den runda absiden och ersattes av det nuvarande koret. Östra delen av långhuset byggdes under 1300-talet för att kompletteras med den västra under tidigare delen av 1400-talet. Då byggdes också sakristian och vapenhuset.

Solna kyrka har idag ett rikt gudstjänst-och musikliv. Här finns Solna kyrkokör under ledning av Märta Ideström Danell. Den används flitigt för de kyrkliga handlingarna: dop, vigsel och begravning. Vill du veta mer om Solna kyrkas historia klicka i läs mer-rutan.

Solna kyrka

Efter det att tid är bokad (tel 08- 546 646 10) finns det möjlighet för visning av Solna kyrka och S:t Martins stall:
Kontakta Susanne Berggren tel 08-546 646 85
Senast två timmar innan.

Till bokningen

På söndagr kl 14-16 är kyrkan öppen för besök. Det finns pålästa kyrkväktare som kan berätta om kyrkans historia. Det går också bra att sitta i bänken, kanske tända ett ljus.
Gudstjänsterna annonseras i tidningen Mitti Solna.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa

Webbdesign Blistar AB