Solna stads budget för 2013 klubbat

Solna växer snabbt och behöver möta behovet av nya skolor och övrig kommunal verksamhet de kommande åren. I 2013 års budget ligger fokus på fortsatt upprustning av skolor och satsningar på park- och yttermiljön.

För att klara kostnaderna på sikt krävs stabila finanser och med budgeten 2013 påbörjar staden en resa med sikte på ökade överskott. Målsättningen är en fortsatt förvandling av Solna till en stad med tydligare stadskaraktär som möter förväntningarna hos den nya generationens Solnabor.

– Solna ska bli en riktig stad med stadskaraktär och puls kombinerat med grönområden för lugn och rekreation. Samtidigt ska vi förbättra kvalitén i verksamheterna genom stabila finanser. Tar vi inte ansvar för ekonomin tvingas nästa generation betala, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Andra röster från ledande politiker i Solna om kommande års budget:

– Trygga och fräscha lokaler för elever och lärare är en förutsättning för bra undervisning och trygg arbetsmiljö. Där fortsätter vi programmet med skolupprustning, säger Anders Ekegren, 1:a vice kommunstyrelseordförande.

– För personer med särskilda behov av stöd skapas fler bostäder i Solna. I dag tvingas många av dem bosätta sig i andra kommuner. Det är varken bra för dem själva eller försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Malin Appelgren, kommunalråd.

– Årets budget genomsyras av det hållbara, urbana Solna som förenar stabil ekonomi med miljöhänsyn och god social utveckling. Vi kommer bland annat att satsa på yttermiljön och parker under 2013, säger Anna C. Nilsson, kommunalråd.

Skattesatsen i Solna ligger fortsatt kvar på 17,12 procent, vilket är lägst i landet. Budgeten antogs av kommunfullmäktige under måndagen.

För mer information, besök Solna stads hemsida.

Kontakt:

Pehr Granfalk
kommunstyrelsens ordförande Solna stad
tel: 076 771 3178

 

 

Källa:

Webbdesign Blistar AB