Startskott för miljöhus i Frösunda.

Nu startar bygget för ett av de sista i raden av kontorshus som skyddar bostäderna i Frösunda mot bullret från Uppsalavägen. Byggnaden får en stark miljöprofil.

– I och med iordningställandet av detta miljöklassade kontorshus förstärks en av portarna in till Solna. Det blir snyggt och fräscht samtidigt som fastigheten fungerar bullerdämpande för boende i Frösunda, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Pehr Granfalk (mitten), kommunstyrelsens ordförande i Solna inviger bygget tillsammans med representanter från byggherren JM.

Byggnaden, som byggs av Vasakronen, blir sex våningar hög och den översta våningen blir indragen. Mot entrétorget får den en förhöjd våning. Byggnaden ges en sockel av svart tegel, fasader av betong gjuten med relief och klinker. Fönster mot gator ligger i fönsterband. De stora glaspartierna mot gatan får dekorativa screenttryck.

Vy från Rosenborgsgatan

 

Huset kommer att ha sedumtak för att ta hand om dagvattnet som kommer att tas om hand lokalt. Uppvärmningen kommer att ske genom en akvifer (värme, kyla) och eventuellt med fjärrvärme för toppbelastning. Akviferen fungerar så att vatten tas ur gruslagret och med hjälp av värmeväxlare får man en högre temperatur.

.
Byggnaden ska miljöklassas, målet är att uppnå LEED platinum. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett internationellt system för miljöcertifiering av byggnader. LEED platinum är den högsta nivån.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

 

 


Webbdesign Blistar AB