Edsviken.

Edsviken är en havsvik som sträcker sig från Edsbergs slott i Sollentuna till Stocksundet i Danderyd. Här finns stränder, bryggor och marinor. Edsviken är en oas för boende i Sollentuna, Danderyd och Solna – och många besökare från hela länet. Viken är en populär plats för bad, fiske, båtsport och skridskoåkning. Det finns också underbara promenadstråk runt hela viken.

Edsvikens vatten är bräckt och hem för både sötvatten-levande och marina arter. Havsviken är övergödd och hårt belastad av dagvattenavrinning från kommunerna inom avrinningsområdet. Tidigare okontrollerad avloppshantering har också satt sina spår. I kombination med dålig vattenomsättning leder detta till syrebrist och begränsade villkor för växt- och djurliv.

Avrinningsområde: 62 km2

Sjöarea: 3,6 km2

Längd: 8,5 km

Bredd: 200-700 m (utan Stocksundet)

Maxdjup: 20 m

Medeldjup: 8 m

Salinitet: 2-4 ‰

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:


 


Webbdesign Blistar AB