Fortsatt goda resultat i Solna

Fortsatt stark ekonomi, ny tunnelbanestation i Hagalund, samverkansöverenskommelse med polisen för ett tryggare Solna och fler synliga poliser samt att en tredje ny ishall byggs är några av de saker som togs upp i den delårsrapport som kommunfullmäktige fattade beslut om den 19 juni 2017.

Under våren beslutade staden om en ny tunnelbanestation på den gula linjen, den nya stationen ska ligga i Hagalund och ha två uppgångar, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya tunnelbanan är viktig för Solna på många sätt, dels för att det blir enklare för solnaborna att resa kollektivt, men också för att hela Solna kan växa med fler bostäder och arbetsplatser.

– Det har varit en händelserik vår med beslut om viktiga frågor för Solnas utveckling, samtidigt som ekonomin är fortsatt stark och resultaten goda i verksamheterna, säger Pehr Granfalk kommunstyrelsens ordförande.

 

En trygg stad är en prioriterad fråga för Solna. För att ytterligare öka tryggheter för solnaborna har en samverkansöverenskommelse träffats mellan Solna stad och polisen. Den innehåller fyra områden där polisen och staden ska samverka för ökad trygghet samt ett löfte om fler synliga poliser och gemensamma trygghetsvandringar i Hagalund.

Under året har också beslut tagits om att Sjövägen ska enkelriktas för mindre trafik och mer utrymme cyklister och gående, den tredje ishallen håller på att byggas i Ulriksdal och före detta Fridhemsskolans lokaler, nya Parkskolan, har renoverats och anpassats till förskola, grundskola och kulturskola.

Källa: https://www.solna.se/sv/om-solna/nyheter-om-solna/fortsatt-goda-resultat-i-solna/

Webbdesign Blistar AB