Nära hälften av finansieringen av tunnelbanan till Solna klar

Måndagen den 3 februari godkände Solnas kommunstyrelse överenskommelsen om den nya tunnelbanan. Samtidigt blev också en betydande del av Solnas bidrag till finansieringen av utbyggnaden – 250 miljoner – klar.

tunnelbana_KF_finansiering

Parterna i överenskommelsen om tunnelbaneutbyggnaden bidrar gemensamt till finansieringen. Staten står för totalt 53 procent, landstinget för 27 procent och kommunerna (Stockholm, Solna, Nacka och Järfälla) tillsammans för 20 procent.

Den totala investeringskostnaden uppgår till 27,5 miljarder kronor. Av detta medfinansierar Solna utbyggnaden till Hagastaden och Arenastaden med 600 miljoner kronor.

Inriktningen är att stadens medfinansiering ska ske genom bidrag från fastighetsägare, som kan tillgodogöra sig markvärdesökningar till följd av utbyggnaden av tunnelbanan. Det skedde vid utbyggnaden av tvärbanan till Solna.

Först att bidra till Solna stads medfinansiering blir Stockholms läns landsting i egenskap av fastighetsägare i Norra Hagastaden. Solna stad och Stockholms läns landsting har träffat en överenskommelse om att landstinget ska bidra till Solna stads medfinansiering av tunnelbanan med 250 miljoner kronor. Denna överenskommelse godkände kommunstyrelsen på måndagen.

– Samma dag som beslutet om tunnelbanan fattas i kommunstyrelsen får vi in nästan halva finansieringen utifrån. Det känns mycket bra. Det är viktigt att de som tar del av värdena som växer fram är med och betalar. På så sätt belastar det inte solnaborna som får en helt ny tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg är att kommunfullmäktige ska godkänna tunnelbaneöverenskommelsen. Det sker vid mötet den 17 februari.

 

Källa:  https://www.solna.se/sv/om-solna/nyheter-om-solna/nara-halften-av-finansieringen-av-tunnelbanan-till-solna-klar/

Webbdesign Blistar AB