Solna station

Solna är en station i Stockholms pendeltågsnät, belägen i stadsdelen Hagalund inom Solna kommun. Den ligger 5,1 kilometer norr om Stockholm C på Ostkustbanan (tidigare en del av Norra Stambanan) alldeles vid norra mynningen av den 500 m långaHagalundstunneln. Stationen ligger cirka 800 meter gångavstånd från Solna Centrum.

Det är drygt 5000 påstigande och ungefär lika många avstigande på vardagar på pendeltågen på denna station. Dessutom har busshållplatsen cirka 3000 påstigande och 3000 avstigande per vardag.

Historia och utveckling.

Stationen öppnades år 1911, då med namnet Hagalund, och ersatte då en tidigare station med det namnet i samband med en linjeomläggning.
Namnändring till Solna skedde år 1955.

I samband med byggandet av Friends Arena med omkringliggande stadsområden, Arenastaden, flyttas den norra stationsentrén ett hundratal meter norrut för att minska gångavståndet till arenan och dess omgivning. Spårvägen Tvärbanan från Alvik och södra Stockholm håller på att byggas ut och kommer att gå till Solna station år 2013. Den får hållplats nära dagens stationsentré vid Frösundaleden. Därifrån blir det runt 900 m att gå till Friends Arena.

En större ombyggnation av södra entrén började i september 2012 och innefattar nya elektriska dörrar vid entrén och till perrongen, även fler spärrar och en utbyggnad av café.

Bilder.

Ingången till stationen 2009

 

Överblick över stationen 2009

 

Vy från perrongen 2012 mot den nya Friends Arena och gångbron som ska förbinda stationen med arenaområdet.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Webbdesign Blistar AB