Vingens dagliga verksamhet fick årets kvalitetspris

Omvårdnadsakademin i Solna, instiftade år 2010 ett kvalitetspris för uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling inom vård- och omsorg. I år gick priset till Vingens dagliga verksamhet för deras arbete med ansvarsområden.

2012 års vinnarbidrag “Ansvar skapar framgång” fick stående ovationer vid prisutdelningen. På Vingen som drivs av Waxö Omsorg, ges omsorgstagarna möjlighet att ta ansvar för olika delar i verksamheten. Att ha ett eget ansvarsområde leder till härliga framgångar. Att få känna sig som en expert inom ett område ger möjlighet att fördjupa sig och få dela med sig av sina kunskaper vilket omsorgstagarna på Vingen upplever som mycket betydelsefullt.

Vinnare 2012: Vingens dagliga verksamhet får priset av omvårdnadsnämndens ordförande Malin Appelgren

 

Hedersomnämnanden 2012 gick till Berga vård- och omsorgsboende med bidraget “En rofylld stund för dig”, Hallens vård och omsorgsboende för “Välkommen till Olivlunden” och Skoga vård och omsorgsboende med bidraget “Trädgård för kropp och själ”. Bästa kvalitetsutvecklande projekt belönas med 50 000 kr och tre hedersomnämnanden belönas med 10 000 kronor vardera.

Skoga vård och omsorgsboende fick hedersomnämnande och 10 00 kronor.

 

Berga emottog ett hedersomnämnande

 

Hallens vård och omsorgsboende fick ghedersomnämnande och blev glada för det

Vinnarna utses av styrelsen i omvårdnadsakademin och det spelar ingen roll om det är ett stort eller litet kvalitetsutvecklingsprojekt.

Vinnare och hedersomnämnanden presenteras årligen tillsammans med övriga nominerade bidrag i foldern: Goda exempel 2012. Ett viktigt syfte med dagen är förutom att uppmuntra även att sprida goda exempel på kvalitetsutveckling i Solnas verksamheter.

Omvårdnadsakademi har bildats för att säkra kvalitetsutvecklingen av vården och omsorgen i Solna stad. Omvårdnadsakademin är ett forum för regelbunden samverkan med högskolor och forskningscentra där förvaltningens satsningar på utbildning och utveckling samordnas. Förutom omvårdnadsförvaltningen ingår Stockholms Universitet, Karolinska institutet, Fou Södertörn och Fou Nu i omvårdnadsakademin.

Källa:

Webbdesign Blistar AB